CV de Metworst

Search
Close this search box.

Update Carnaval 2021

fallback image post metworst

Beste Metworsten en Metworsterinnen,

Het coronavirus blijft ons in negatieve zin verbazen. Opnieuw rukt het virus in een snel tempo op en grote delen van Nederland kleuren donkerrood. Het perspectief op een klein wonder dat er carnaval gevierd kan worden wordt steeds kleiner.

Afgelopen week is er dan ook een overleg geweest tussen de gemeente en de carnavalsverenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek. Hierin is gezamenlijk besloten om de carnaval komend jaar niet door te laten gaan.

Wij gaan als Metworst mee in de beslissing die de gemeente gezamenlijk met de verenigingen heeft gemaakt en gelasten dan ook al onze activiteiten af. Zo nemen wij met de gemeente en andere verenigingen onze verantwoordelijkheid.
 
Met alle activiteiten bedoelen wij:
1. 11e van de 11e (reeds 5 september gecommuniceerd)
2. de nieuwjaarsreceptie
3  de pronkzittingen
4. Carnavalsweekend 2021

Wij begrijpen dat dit teleurstellend is maar in deze rare tijd helaas de beste beslissing. 

Een kleine slag om de arm
Natuurlijk hopen wij ook op een klein wonder en daarom is afgesproken met de gemeente dat wanneer er wel iets mogelijk is en wij iets kunnen organiseren, dit in overleg met de gemeente proberen te realiseren. De gemeente heeft aangegeven in dat geval medewerking te willen verlenen binnen de dan geldende richtlijnen van het RIVM. Wij houden als Metworst dan ook nauw contact met de gemeente.

Oliebollenverkoop 12 december
De oliebollenverkoop van de Metworst gaat wel door. Wij zullen met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM onze heerlijke oliebollen op 12 december huis aan huis komen aanbieden. Door deze heerlijke oliebollen te kopen steunt u de Metworst en dat is zeker in deze onzekere tijd erg belangrijk. Met uw steun kunnen wij hopelijk in het carnavalsjaar 2021-2022 weer een fantastisch programma voor u neerzetten. 

Namens het bestuur en al onze vrijwilligers dank voor uw begrip,
 
Met vriendelijke groet,
Sander Klomberg
Voorzitter c.v. de Metworst

Pas goed op uzelf en op elkaar, want dan redden wi-j ons d’r wel met!