CV de Metworst

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Update 11e van de 11e

Beste Metworsten en Metworsterinnen,

Het zijn bijzondere tijden ook voor de Metworst. De wereld staat op zijn kop en het coronavirus dicteert ons dagelijkse leven. Telkens kijk je vol spanning weer uit naar de persconferentie, zijn er meer besmettingen of minder, komt er een versoepeling of wordt ons leven weer beperkt?

Als carnavalisten kunnen wij ons bijna niet voorstellen dat wij geen carnaval kunnen vieren. De gezelligheid, het samen lachen en vooral de saamhorigheid. Als bestuur is het onze taak om rationeel te kijken naar de situatie, de veiligheid van onze mensen en die van de bezoekers. 

Carnaval vergt een hele voorbereiding, Iedereen zal begrijpen dat een mooie pronkzitting, de acts, de muziek, de opbouw, vergunningen niet zomaar binnen één of twee weken te regelen zijn. Daarom hebben wij als bestuur in juni een aantal scenario’s opgesteld om zo snel mogelijk te kunnen schakelen. Inmiddels is de tijd gekomen dat wij ‘knopen moeten doorhakken’ en duidelijkheid moeten gaan verschaffen. Het volgende is dan ook besloten.

Pronkenpresentatie
Gezien de onveranderde situatie en de richtlijnen die het RIVM ons oplegt, zijn wij van mening dat het niet verantwoord is om de 11e van de 11e plaats te laten vinden. Wij kunnen de 1,5 meter gewoon niet garanderen.
Dit betekent dat wij geen nieuwe hoogheden zullen presenteren. Pijnlijk maar veiligheid gaat voor alles. Marco en Frank blijven dus de hoogheden van de Metworst. 

Pronkzittingen en carnavalsweekend
Ondanks dat wij begrijpen dat de kans klein is dat er wel carnaval gevierd kan worden, is de carnaval ook nog ruim 5 maanden van ons verwijderd. Wij vinden het daarom nu nog te vroeg om alles nu al te annuleren en wij bekijken welke opties er eventueel te realiseren zijn.
Daarom is besloten om vooralsnog alleen de 11e van de 11e niet door te laten gaan en wij  zullen in december uitsluitsel geven m.b.t de pronkzittingen en het carnavalsweekend zelf.

Foekepot en Jeugd
In de vergadering vanmorgen met de voorzitters van alle drie de verenigingen lagen wij voor de 11e van de 11e op één lijn. Ook de Foekepot zal geen nieuwe hoogheden presenteren. Daarnaast heeft de Foekepot inmiddels al besloten om een streep door de gehele carnaval te zetten, met een kleine slag om de arm, dat indien er wel wat mogelijk is toch nog wat te organiseren.

De Jeugd zal JPM, Villa Alaaf afgelasten, maar wel met een nieuw prinsenpaar komen in januari. Deze prinsenpresentatie zal zoals het nu lijkt zonder volwassenen plaatsvinden. Daarbij komen ze binnenkort met een definitief besluit over de optocht. 

Wij hopen u als bestuur tot zoverre voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er wijzigingen plaatsvinden dan zullen wij dit natuurlijk communiceren.

Namens het bestuur met een driewerf alaaf,

Sander Klomberg
Voorzitter C.V. de Metworst

Pas goed op uzelf en op elkaar, want dan redden wi-j ons d’r wel met!