CV de Metworst

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Metwaldus en zien Adjudanten stellen zich efkes veur

Alaaf karnavalisten van Zillewold en umstreken,

Ik bun Bart Holthausen maor sinds 8 november 2008 gao ik un jaor deur ut leaven as Metwaldus de 46ste.

Alaaf karnavalisten van Zillewold en umstreken,

Ik bun Bart Holthausen maor sinds 8 november 2008 gao ik un jaor deur ut leaven as Metwaldus de 46ste.
Ik bun un zoon van Herman en Lien Holthausen en bun geboren en getogen in ons mooie plaetske Zillewold
an de Industrieweg 35 op 29 april 1963 um 22.15 uur (volgens mien moeder).
Ik bun un bruurke van Jos de Bakker den mien in 1985 bi’j de Metworst binnen geloodst het en d’r daornao met stopt is,
want hi’j wilde Zillewold veurzien van oaverheerlijk brood en gebak. Verder heb ik nog twee bruurkes.
Marco, waor ik al jaoren met voetbal, op dit moment bi’j ut 5de en Jurgen, den in Ulft woont.
Naost de Raod van Elf bun ik ok aktief als wagenbouwer. De Metworst praalwagen wördt al jaoren bi’j de Bult
gebouwd met völ plezier, frikandellen en bier. Mien zoon Remco zit bi’j de Jeugdcarnaval en geet dit jaor met un
stel vrienden zien eerste wagen bouwen. En dochter Tessa huppelt vrolijk bi’j onze dansgarde rond.
Dit alles gebeurd onder toeziend oog van mien lieve vrouw Corlet.
Een ding is zeker, dit jaor kun je neet um de Berkenlaan hen, want neet alleen de Prins maor ook mien
adjudanten Rene en Peter en de veurzitter, secretaris EN onze residentie kommen van of liggen an de Berkenlaan. Met andere woorden:

"De beuk d’r in!"

Wi’j kregen afgelopen wekke un meeltjen van de Minister van informatie um ons ff an te kondigen. Now dat za’k bi’j disse ff doen.
Mien naam is Peter Pruijn en ik bun dit jaor één van de adjudanten van Metwaldus de 46e. Samen met mien kameraod René Roordink zorgt wi’j d’r dit jaor veur dat Metwaldus un linker EN un rechterhand hef en dat hi’j daordeur niks vergeat.
Ik bun in 1963 opgericht in de Betuwe as un boerenzoon en bun in 1990 samen met mien deerntjen Janet in Zillewold kommen wonen.
De letste jaoren wonen wi’j met drie kinderen op un mooi pleksken an de Berkenlaan. Disse straot steet bol van de activiteiten en dan zeker niet vergeaten de wagenbouwers van de Berkenlaan waor ik de letste jaoren ok un bietjen heb meegewarkt an prachtige praalwagens.
Dit jaor steet één ding in ieder geval vast; “um de Berkenlaon kun ie dit jaor niet hen”.
In mien dagelukse arbeid bi’j ForFarmers zörg ik d’r veur dat de boeren op tied ut voer kriegt (veur de beesten dan).
Noast mien wark hek ok nog tied veur wat hobbies. Zo gao ik elke weak nog un uurke tegen un balleke slaon en vermaak ik mien nao die inspannende tied nog wel met un lekker pilske. Daornaost bun ik weakelijks druk op de Munsterman met ut regelen van de wedstrijden veur de jeugd.
Barstens mooi wark als dat allemaol weer lekker löp. Ok heb ik nog un hobbie met dwerggeiten, de lu’j die hier wat meer van willen wetten die motten maor un keer langs kommen dan zal ik ut uutleggen wat hier zo mooi an is.
Sinds un paar jaor bun ik lid van de Metworst en dan mok zeggen dat mien dat best bevölt.
Ut moge duudelijk zun dat ik d’r onmundig veul zin an heb um samen met Bart en René en jullie allemaol un barstens mooi karnavalsjaor van te maken.
De beuk d’r in!
Bi’j deze wil ik mien ook ff veurstellen. Mien naam is Rene Roordink.
Getogen in Gaanderen, waor karnaval neet zo bekend is, bun ik met mien Ingrid in 1988 in Zillewold kommen wonen.
In 2000 zun wi’j in ut olders huus van Ingrid getrokken an de Berkenlaan.
Ut is un olde keet uut 1887 den wi’j samen opgeknapt hebben.
Wi’j hebt un bietjen de ruumte, dus kunnen onze zonen Tim en Stan daor mooi oefenen met voetbal,
want wat Klaas Jan kan dat motten zi’j toch ook kunnen. As hobby duik ik nog een bietjen en pruts ik graag wat in de
garage want ik heb altied wel un projektjen Wat nog af mot.
Veur mien werk zurg ik dat alles mooi kolt blif en dat doe ik deur ut hele land.
Bi’j mien baas Veld Koeltechniek zun ze dan ook heel trots dat een van hun kollega’s Adjudant is geworden bi’j de Metworst.
Dat ze mien in ut geheim op de Zillewoldse kermis hierveur hebben gevroagt vind ik dan ook un hele eer
en ik zal mien best doen um d’r samen met jullie un mooi karnavalsjaor van te maken. De beuk d’r in!