CV de Metworst

In memoriam: Tonnie van Horik

In Memoriam: Tonnie van Horik

Afgelopen maandag bereikte ons het droevige nieuws dat Tonnie van Horik, na een kort ziekbed, is overleden.

Tonnie heeft de laatste jaren veel voor de Metworst betekend. Er ging geen Metworst aangelegenheid voorbij of Q&Q (zoals Willem en Tonnie bekend zijn binnen de vereniging) waren aanwezig.

Jarenlang hebben we onze opslag bij Quintec aan de Terborgseweg gehad en bij het ophalen van onze spullen stond de koffie altijd klaar en werden we hartelijk ontvangen. Altijd was er tijd voor een praatje.

Met het overlijden van Tonnie verliezen we een geliefd lid. We willen Willem heel veel sterkte en kracht toewensen voor de komende tijd.