CV de Metworst

Zoek
Sluit dit zoekvak.

De column van Piet; nr. 2 jaargang 07/08

fallback image post metworst
Beste Karnavalisten, Het is zaterdagochtend 27 oktober, het ochtendgloren daagt en een licht bonzend gevoel in mijn hoofd doet mij realiseren…

Beste Karnavalisten,

Het is zaterdagochtend 27 oktober, het ochtendgloren daagt en een licht bonzend gevoel in mijn hoofd doet mij realiseren dat het gisteravond weer goed toeven was in de spelonken van ’t Molentje. Inderdaad, de eerste vergadering met bestuur en Raad van Elf was weer een feit. Prins Remco is ook aangeschoven, echter zijn rots in de branding Adjudant Heiko moet helaas verstek laten gaan. Afgevaardigden van de PR-commissie, jubileumcommissie, optochtcommissie, programmacommissie en websitecomissie zijn ook aangeschoven.

De “wegens te laat komen boetepot”had deze avond flink gespekt kunnen worden, ware het niet dat de boetepotcommissie schittert door afwezigheid. De koffiecommissie doet zijn naam eer aan terwijl de biercommissie ongeduldig op de achtergrond op haar beurt staat te wachten. Gelukkig duurt hun wachten niet al te lang, daar de ook aanwezige bouwcommissie al snel een ernstige aanval van dorst heeft.

De agenda, opgesteld door de agendaopstellingscommissie, wordt punt voor punt afgehandeld. De gekozen vergaderlocatie, de voormalige schietkelder van ’t Molentje, wordt in ere hersteld. Verbale schoten worden afgevuurd en kundig gepareerd door voorzitter Ibe en secretaris Jos. Sierlijk, als ware het een van de dansmarietjes welke normaliter oefenen in deze krocht van de Metworst residentie, werken zij zich door de agenda. En terwijl in de zaal boven het massaal aanwezige bingopubliek kundig gefêteerd wordt door Rooie Gert (is er eigenlijk al een bingocommissie?) en in de kegelkelder strike na strike wordt afgewerkt (heet dat eigenlijk ‘strike’ bij kegelen, ik zal het navragen bij de kegelcommissie) nadert de vergadering zijn einde.

Bij het eerste vragenrondje wordt kritisch gevraagd waar de dansmarietjescommissie eigenlijk is. Met het schaamrood op de kaken wordt toegegeven dat er geen dansmarietjescommissie bestaat. Daar het zich hier duidelijk om een hiaat in de strakke organisatiestructuur binnen de Metworst betreft wordt de comissieinstellingscommissie gevraagd zich over dit probleem te buigen en de volgende vergadering met een oplossing te komen. De agendaopstellingscommissie zal voor die tijd een vergadering beleggen om te zien of dit punt op de eervolgende vergadering op de agenda gezet kan worden en de comissieinstellingscommissie beloofd uiterlijk de volgende vergadering een oplossing voorhanden te hebben.

Bij het tweede vragenrondje wordt, wederom met kritische ondertoon, gevraagd waarom er überhaupt een tweede vragenrondje is, daar de hier gestelde vragen ook in het eerste vragenrondje gesteld hadden kunnen worden. Voorzitter Ibe beargumenteerd dat een derde ronde, welke zich normaliter afspeelt boven in het café, zich geen derde ronde kan noemen, als er geen tweede ronde is. Daar hier wiskundig gezien geen spelt tussen te frotten valt, gaat de gehele vergadering unaniem akkoord met het instant houden van het tweede vragenrondje.

Terwijl de biercommissie voor de zoveelste maal de aan haar toegewezen taak vlekkeloos vervult wordt, iets minder kritisch dan voorheen, de vraag gesteld waarom er geen frisdrankencommissie is daar er wel een biercommissie is. De commissieinstellingscommissie is voorzitter Ibe voor en antwoordt dat frisdrank drinken geen kernactiviteit van De Metworst is en bier drinken duidelijk wel en dat er derhalve, ook budgettair gezien, geen behoefte is aan een frisdrankencommissie. De budgetcommissie onderschrijft deze argumentatie en geeft aan verheugd te zijn dat er op meerdere fronten ook aan het nakomen van het budget wordt gedacht en dat zij dus niet alleen in deze voortdurende strijd staan.

Voorzitter Ibe bedankt de vergadering en verzoekt de notulencommissie haar bevindingen zo snel mogelijk uit te werken en aan de e-mailcommissie door te geven opdat zij haar werk kan doen en sluit de vergadering. De derde ronde staat op het punt te beginnen en de cafecommissie gaat aan het werk. Met vriendelijke karnavalsgroet, nog steeds deur Dik en Dun,
Piet